Kilka słów o nas

Bydgoska Spółdzielnia Socjalna „Solidarni” powstała 30 grudnia 2014 r., ale jej historia jest dość długa. Kiedy w maju 2001 r. zostałem mianowany superiorem Domu Zakonnego Jezuitów i proboszczem Parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Bydgoszczy przy pl. Kościeleckich 7 szybko zorientowałem się jak wielkim problemem jest bezrobocie.
W pierwszych miesiącach pełnienia powyższych funkcji, przy współpracy z Regionem Bydgoskim NSZZ „Solidarność”, którego jestem kapelanem, powołałem do istnienia Duszpasterstwo Pozbawionych Pracy. Podstawowym celem tego duszpasterstwa było wsparcie psychiczne i duchowe osób bezrobotnych, ale pomagało ono także w znalezieniu zatrudnienia. Inicjatywa ta przestała mieć rację bytu, gdy nastąpiła poprawa na rynku pracy w 2005 r.

Doświadczenia związane z prowadzeniem tego duszpasterstwa doprowadziły jednak do narodzin nowej inicjatywy.
W Domu Rekolekcyjnym „Oaza” w Suchej k. Bydgoszczy, za który jestem odpowiedzialny, w 2005 r. powołałem do istnienia wspólnotę terapeutyczną dla alkoholików. Pomysł ten wziął się stąd, że napotkałem na swej drodze wielu mężczyzn, którzy z powodu uzależnienia od alkoholu utracili właściwie wszystko: rodzinę, mieszkanie, pracę. Jeśli nawet decydowali się na terapię, to po jej zakończeniu nie mieli dokąd pójść i często powracali do swojego dawnego „alkoholowego” środowiska.

Przyjęcie do naszego zakonnego domu bezdomnych i bezrobotnych alkoholików wymagało jednak znalezienia dla nich źródeł utrzymania. Wkrótce, wraz z Leszkiem Walczakiem, przewodniczącym bydgoskiej „Solidarności”, stworzyliśmy w tym celu stowarzyszenie Bydgoski Ośrodek Solidarności Społecznej. Już wtedy szukaliśmy jakieś formy działalności gospodarczej, która dałaby zatrudnienie naszym bezdomnym alkoholikom, powracającym do normalnego życia. Jednak przez kilka lat różne pomysły w tej dziedzinie nie przynosiły spodziewanego rezultatu. Dopiero jesienią 2014 r. na mojej drodze stanął pan Marcin Raubo, który podjął się pokierowania spółdzielnią socjalną, a jego doświadczenie biznesowe dawało realne perspektywy, że podoła temu zadaniu.

Odnowiliśmy zapoczątkowane już kilka lat wcześniej kontakty z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej w Bydgoszczy przy ul. Piotrowskiego 3/2. Z fachową pomocą tegoż Ośrodka w listopadzie 2014 r. stowarzyszenie Bydgoski Ośrodek Solidarności Społecznej i współpracujące z nami od kilku lat Stowarzyszenie „SOS dla Trzeźwości” podpisało umowę o powołaniu Bydgoskiej Spółdzielni Socjalnej „Solidarni”. Rejestracja Spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła 30 grudnia 2014 r.

Pierwszymi członkami Spółdzielni zostały osoby bezrobotne  w większości nie wywodzące ze środowisk dotkniętych alkoholizmem, albo inną dysfunkcją społeczną. Są to osoby o wielu talentach i z dużym doświadczeniem zawodowym, co ma istotne znaczenie dla tworzenia potencjału ekonomicznego i organizacyjnego Spółdzielni.
W miarę jak Spółdzielnia będzie się umacniać biznesowo, będzie mogła włączać w swoje szeregi osoby wykluczone społecznie. Na tym polega zasadnicza idea naszej Spółdzielni, że ci, którzy mają więcej, dzielą się z tymi, którzy mają mniej, aby nikt nie był na marginesie życia społęcznego tylko dlatego, że mało otrzymał, albo też popełnił jakieś błędy, które pragnie naprawić.

Jesteśmy, po prostu, SOLIDARNI.                                     o. Mieczysław Łusiak, jezuita